„Резултатите от работата на Клуба на работодателя вече са налице”

DSC_0640

„Резултатите от работата на Клуба на работодателя вече са налице”

С тези думи председателят, Димитър Гайдаров, започна месечното събрание на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“ , в което основните теми за дискусия бяха инициативите за квалификация на кадри и изграждане на модерна индустриална зона.

След срещата с министъра на образованието, Красимир Вълчев, през месец октомври, беше организирана, съвместно с Областна Управа – Стара Загора, РУО-Стара Загора и ТПП-Стара Загора, среща с директорите на професионалните училища. На нея се роди идеята, в европейската „Седмица на професионалните умения“ старозагорските работодатели да отворят вратите си за ученици и техните родители. За дните на отворените врати споделиха фирмите, участвали, а именно – Стандард Профил България ЕАД, Ате Пласт ООД, както и ресторантите – Ресторант & Пицария „ЦАРЯ 65“ и Ресторант „Бизар“. Всички те споделиха, че са ги посетили над сто ученици, които са се впечатлили от възможностите, предоставящи съвременните предприятия в Стара Загора. За съжаление децата не са били придружавани от родители, които са реално взимащите решение, къде да продължат образованието и реализацията си подрастващите. Единодушно се стигна до извода, че вероятна причина за това е, че дните на отворените врати бяха делнични и родителите не са успели да си пуснат отпуск. Реши се, че това няма да е последната подобна инициатива. Изказаха се и мнения да се внесе в РУО Стара Загора предложение, да залегне в часовете на класа посещение на различни представители от бизнеса, които да запознават учениците с възможностите, които те предлагат за работни места и професионална реализация.

След дълго разискване, работодателите стигнаха до извода, че трябва непрестанно да конфронтират властимащите със своите идеи за непопулярни мерки в образователната система. Взе се решение да бъде сформирана работна група, за изготвянето на реални предложения, които да бъдат предоставени на различни институции, министерства и комисии, имащи отношение по въпроса за образованието.

Друга основна тема, която се обсъди, бе работната среща, проведена между членове на Управителния съвет на Клуба на работодателя – Стара Загора и кмета на общината – Живко Тодоров, по повод изграждането на индустриална зона „Загоре”.

Живко Тодоров съобщи на нея, че след проведената през август тази година среща между бизнеса на регион Стара Загора и министъра на икономиката, Емил Караниколов, и последващи разговори, се е стигнало до решение индустриалната зона да бъде изградена в квартал „Зора“. Проектът ще е съвместен между община и държава, като общината ще предостави земята, а държавата ще финансира изграждането на цялата необходима инфраструктура. За тази цел ще се учреди Акционерно дружество, от което всеки заинтересован в последствие ще може да закупи акции.

Г-н Тодоров отправи покана, бизнесът да продължи да участва пряко в развитието на индустриална зона „Загоре”, чрез включване на председателя на Клуба, Димитър Гайдаров, в управителния съвет на новосъздаващото се акционерно дружество, заедно с представители на общината и държавата. Предложението беше гласувано от членовете на Клуба и единодушно

прието, с допълнението и новият, избран на ротационен принцип, председател на Клуба за 2018 година, да стане член на управителния съвет на акционерното дружество.

Сподели публикацията