Протокол от 17.04.2018

Протокол от 17.04.2018

ПРОТОКОЛ

от

Месечна среща

на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

на 17.04.2018 г.

 

Днес  17.04.2018 г. в  18:30  часа  в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе редовна месечна среща на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 17 души.

Дневен ред:

 

  1. Приемане на нови членове.
  2. Актуални проблеми на бизнеса в региона

– работна ръка и обучение

– да върнем икономическите емигранти в България

– проблемът с болничните листове

– публично-частното партньорство с общините

Гост на срещата ще бъде Таньо Брайков, Председател на Общински съвет Стара Загора

  1. Разни

 

Председателят арх.Банов откри събранието и представи Дневния ред.

Поради наличието на кандидат за нови член, той предложи по т.1 да се разгледа кандидатурата му и да се гласува приемането му.

  1. проф. Георги Желязков – Агроконсулт Инженеринг ЕООД

Председателят даде думата на кандидат члена да се представи, а и той самият като  застъпник, подкрепящ кандидатурата му, също изложи аргументи в полза на членството на кандидата в Клуба на работодателя.

Гласували ЗА – 17

Против – 0

въздържали се – 0

С пълно мнозинство новият член беше приет и получи значката си от Управителния съвет.

По т .2 Тъй като Таньо Брайков беше възпрепятстван и не успя да дойде на срещата, Председателят арх. Банов даде думата на всички присъстващи за дебат върху проблемите засегнати във втора точка от дневния ред.

Относно работната ръка и обучението, самият той взе думата, насочвайки вниманието отново към дуалното обучение, като според него то може и да не е панацея, но определено е път към решаването на проблема с квалифицираната работна ръка. Дискутираше се върху трудностите за работодателите при дуалното обучение и най-вече със законовите норми за работа на непълнолетни граждани. Мария Жекова сподели своя личен опит в тази насока.

Стефан Шоселов взе думата и сподели, че ако се вдигне жизнения стандарт в България, много българи, които са емигрирали в чужбина, ще поискат да се върнат. В неговата фирма вече има няколко такива българи, които след дълго пребивание в друга държава, са предпочели родината си и са се прибрали тук със семействата. Важното е да им се предоставят добри условия на труд, на социална среда и добро заплащане. Това според него е начина да върнем кадрите си отново в България.

Нямаше как да не се повдигне в този случай и проблема за болничните листове или по-точно затова, че работодателят изплаща първите три дни от тях. Всички споделиха, че масово има фалшиви болнични, т.е неправомерно дадени от личните лекари, тъй като работникът реално не е болен. Често това е предпоставка и за развитието на сивата икономика, тъй като точно в болничните дни, те ходят да работят на частно.

Тъй като Председател на Общински съвет Стара Загора, Таньо Брайков не можа да присъства, дискусията по последната подточка от дневния ред, а именно публично-частното партньорство с общините, се отложи за друга среща.

 

Поради изчерпване на дневния ред,  Председателят закри заседанието.

 

 

 

Стара Загора 17.04.2018

 

Председател :………………………………….

(арх. Банко Банов)

 

/ Заседания

Сподели публикацията