Протокол УС от 13.03.2018

Протокол УС от 13.03.2018

ПРОТОКОЛ
от
Управителен съвет
на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”
на 13.03.2018 г.

Днес 13.03.2018 г. в 12:30 часа в ресторант Уникато се проведе редовна месечна среща на УС на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”
Присъстват 8 души.

Дневен ред:

1. Дата за месечното събрание
2. Определяне на дневния ред за събранието
3. Разни

Като дата на събранието се избра последния вторник на месеца, което се пада 27.03.2018
По втора точка се предложи да се обсъдят стратегии относно предстоящото посещение на Министъра на образованието – Красимир Вълчев.
Освен това Димитър Гайдаров предложи да говори по интересна тема за бизнеса, а именно: Как да бъдем освободени от данъци за 10 години чрез мерки за енергийна ефективност
Дневния ред, който беше определен бе:
1. Прием на нови членове.
2. Как да бъдем освободени от данъци за 10 години чрез мерки за енергийна ефективност
3. Обсъждане на стратегии относно предстоящото посещение на Министъра на образованието – Красимир Вълчев.
4. Разни

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри заседанието.
Стара Загора 13.03.2018

Председател :………………………………….
(арх. Банко Банов)

/ Заседания

Сподели публикацията