Намалете разходите си, чрез безплатен ток от слънцето

PV spart Geld

Намалете разходите си, чрез безплатен ток от слънцето

През месец Март.2016 стартира програма Енергийна Ефективност за МСП, при която се субсидират на 70% инвестиции на преработвателни и строителни предприятия в енергийно ефективни решения. На всеки 1 250 лв. сметка за ток, едно предприятие може да спести в дългосрочен план над 1 000 000 лв.

Лице за контакт по темата в Клуб на работодателя Стара Загора: Димитър Гайдаров, фирма Невен-ЗИГ Солар ООД

Удвояването на ВЕИ до 2030 г. може да пести до $4,2 трилиона на година

 Удвояването на дела на възобновяемите енергийни източници в глобалния енергиен микс до 36 процента до 2030 г. може да спести доста ресурси на световната икономика. По-конретно, става дума за по 4,2 трилиона долара на година. Това сочат изследвания на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA).

SunRise_Earthmovers.

„Постигането на такова удвояване не само е възможно, но то е и по-евтино“, каза генералният директор на IRENA Аднан Амин в изявление. „Това ще създаде повече работни места, ще спаси живота на милиони хора заради намаленото замърсяване на въздуха и ще ни помогне да напреднем по пътя към ограничаване на глобалното повишаване на температурата до два градуса, както бе договорено в Париж“.

 Енергийно ефективните сгради са с не повече от 5% по-скъпи от „обикновените“

 Колко по-скъпи са енергийно ефективните сгради от онези, които не попадат в тази категория? Разликата е минимална, категорични са и експертите, и първите проучвания в тази област.

greenofficemeudon1bis„Въпреки че наличните данни са ограничени, случаите, когато жилищните сгради са сертифицирани за екологичност в голям мащаб показват, че оскъпяването е минимално.“

EОскъпяването при енергийно ефективните сгради е не повече от 5 процента в сравнение с не- енергийно ефективните сгради, посочва Оливър Раф, директор на Европейския институт за енергийните характеристики на сградите в Брюксел. Той сподели наблюденията на института у нас през март по време на кръгла маса, организирана от Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, сдружението “Информационна група Пасивни сгради България” и Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).green-Homes-1024x683

Надценката, т.е. допълнителните разходи за строителство на „зелена“ сграда, се изплаща доста бързо посредством намалението на оперативните разходи. Наред с опазването на околната среда тези жилища и офиси щадят и портфейла посредством намалени сметки за отопление и охлаждане, намалена консумация на вода и др. налице са и трудно измерими във финансов план ползи: подобряване на здравето и производителността на хората, обитаващи сградите.

get

Сподели публикацията