Протокол от ОС на 28.06.2016

Протокол от ОС на 28.06.2016

 

 

ПРОТОКОЛ

 

от

заседание на Общото Събрание

 на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

от 28.06.2016 г.

 

 

 

Днес  28.06.2016 г.

 

в  19:00  часа  в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе преброяване на присъстващите и се установи, че присъстват 11 члена от 65, следователно няма необходимия кворум. Началото на събранието беше отложено с един час. В 19.00 ч. беше направено повторно преброяване и се установи, че присъстват 11-ма члена. Съгласно закона и устава може да започне редовното заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

 

 

Присъстват 11 души.

 

 

 

Дневен ред:

 

 

  1. Лидерството – задължително условие за успелия предприемач.
  2. Запознаване на членовете с резултатите от участието на клуба в Лидерския форум и срещата с Председателя на Клуб на предприемачи ГЕРБ.
  3. Разни.

 

Председателят на клуба, Димитър Янков, откри заседанието и представи Дневния ред. По точка 1 от Дневния ред, той даде думата на Стефан Шоселов, който сподели личен опит, както и практики, научени от различни форуми, в които е участвал. Той наблегна на няколко важни аспекти в ролята ни на лидери и мениджъри. Единият от тях е блогът или сайтът на фирмата. Той трябва да се обновява постоянно, да бъде привлекателен, интуитивен, информацията в него трябва да бъде екзактна и да провокират клиента, защото в крайна сметка това е нашата визитна картичка.

Най-важният фактор за успеха на една фирма, сподели той, са служителите й – както новите, така и старите такива. Новите служители следва да бъдат внимателно и обстойно въвеждани и запознати с работата, целите, дейностите, принципите и клиентите на фирмата. Това е от важно значение, за да може и самият служител да се чувства комфортно и да бъде мотивиран да дава максимума от себе си в работата. Пред работниците трябва да се поставят ясни задачи с реално задени срокове за изпълнение.

Друг не по-малко важен аспект са клиентите и отношението към тях. Те също следва да бъдат мотивирани, обгрижвани и да се чувстват специални. „Защото в крайна сметка, най-добрата реклама е рекламата от уста на уста“ – сподели Стефан Шоселов.

Добрият мениджър трябва да има екип от работещи хора. Трябва да има стратегически план за развитието на бизнеса си и да има ясна визия, цели и задачи, обобщи той.

Стефан Шоселов предложи за в бъдеще на срещите да се правят различни консултации от членовете на клуба по въпроси, в които те са специалисти.

 

По точка 2 от дневния ред Димитър Янков, Председател на Клуба на работодателите, разказа за срещата, която е провел с Председателя на Предприемачи ГЕРБ – Валя Чилова, както и с част от управителния им съвет. Сподели, че те имат готовност за сътрудничество с Клуба, за постигане на общи цели, свързани с подобряването на средата за развитие на бизнеса в региона. На срещата се е повдигнал и въпросът с липсата на квалифицирана работна ръка, публично-частното партньорство и редица други  проблеми, върху които Клубът на работодателя работи усилено. През есента ще се проведе форум-кръгла маса в Стара Загора с участието на ресорни министри, ПГерб, Клуба на работодателя и ТПП.

Засегна се и темата за туризма или по-точно за липсата на достатъчно развит такъв в града ни. Според Янков, трябва да има легенда, причини, заради които някой да иска да посети Стара Загора, нещо уникално, което да привлича туристите.

 

По точка 3 от дневния ред се дискутираха и наболели въпроси като проблемът с фалшивите болнични листове, повдиган неведнъж на срещите, паметниците на културата и архелогическото наследство, липсата на инвестиции в региона и др.

Красимир Янакиев предложи да се сформират работни групи от специалисти по всеки конкретен проблем, които съберат и конкретизират информацията за проблемите от всички членове, така че да могат да бъдат поставени на високо ниво и придвижени за решаване. Димитър Янков предложи всеки да изпраща на мейл или да пише във форума на сайта на клуба проблемите, които го вълнуват, за да могат те да бъдат систематизирани и да се дадат на работните групи. На края на всяка среща ще бъдат извеждани конкретни теми, по които да се работи.

 

 

 

 

С това дневният ред бе изчерпан и Председателя на събранието закри заседанието.

 

 

 

 

Стара Загора 28.06.2016

 

 

 

 

Протоколист :……………………………..                                 Председател :………………………………….

(Олга Клисурова)                                                           (Димитър Янков)

Сподели публикацията