Протокол УС от 07.02.2018

Протокол УС от 07.02.2018

ПРОТОКОЛ

от

Управителен съвет

на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

на 07.02.2018 г.

 

Днес  07.02.2018 г. в  12:30  часа  в ресторант Уникато се проведе редовна месечна среща на УС на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 8 души.

Дневен ред:

 

  1. Дата за месечното събрание
  2. Определяне на дневния ред за събранието
  3. Разни

Като дата на събранието се избра отново последния вторник на месеца, което се пада 27.02.2018

Дневния ред, който беше определен бе:

  1. Индустриална зона „Загоре”. Гости на срещата ще бъдат Георги Стоев – представител на Индъстри уоч, Румяна Грозева – представител на АРИР и Георги Симеонов – Директор Дирекция Устойчиво развитие и евроинтеграция Стара Загора.
  2. Приемане на програмата на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” за 2018 г
  3. Европрограми – механизми за усъвършенстване на процесите по прием и одобряване на проекти и намаляване на бюрокрацията. Гост: Владимир Караманов – Програм Консултинг ООД
  4. Разни

Поради изчерпване на дневния ред,  Председателят закри заседанието.

Стара Загора 07.02.2018

 

Председател :………………………………….

(арх. Банко Банов)

 

/ Заседания

Сподели публикацията