Протокол от 18.09.2018

Протокол от 18.09.2018

ПРОТОКОЛ

от

Месечна среща

на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

на 18.09.2018 г.

 

Днес  18.09.2018 г. в  18:30  часа  в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе редовна месечна среща на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 8 души.

Дневен ред:

 

ДНЕВЕН РЕД :

 

  1. Дискусия: „Концепция за работата на Клуба на работодателя”
  • Основни задачи и насоки за работа на клуба
  • Фокус върху конкретни проблеми, засягащи членовете на клуба, проблеми на бизнеса и обществения интерес
  • Взаимодействие на Клуба с Конфедерация Тракия – съвместни форуми и участия
  1. Разни
  • Икономическа зона Загоре – Подробен устройствен план– докладва арх.Петър Киряков
  • Анализ и коментари за срещата с бизнеса от Стара Загора и региона, проведена на 11.09.2018г. в зала Тервел на Парк-хотел Стара Загора

 

Председателят г-н арх. Банов откри събранието и представи Дневния ред.

По т .1 Председателят даде думата на присъстващите за дискукия.

Валери Караманов взе думата и сподели, че навсякъде има отлив от присъствие по подобни срещи. Посъветва да се мисли за по-интереактивни и онлайн срещи. Посочи и Вайбър като средство за комуникация и връзка.

Предложи проблемите и темите, които ще се обсъждат, да бъдат предварително изговорени и обсъдени, така че да са готови за гласуване на самите събрания.

Дискутира се, че темите трябва да бъдат интересни и по-контретни. Да се наблегне на контретни пробеми на реални членове на клуба, но затова трябва те самите да споделят такива.

Трябва да се измисли начин, по който членовете да бъдат по-активни. Но за да стигнат до това, те трябва да видят плюсовете от членството си в клуба.

Беше предложено членския внос да бъде вдигнат, за да има клуба пари, с които да може да наема ескперти в различни области, за различни казуси за решаване. Тогава членовете ще видят ползите от клуба.

До конкретни решения не се стигна, тъй като присъстващите бяха много малко. Но се начаратаха насоки за следващи дискусии.

Тъй като арх.Петър Киряков не присъства на срещата, дискусия по поддточка 1 по точка 2 от дневния ред, а именно: Икономическа зона Загоре – Подробен устройствен план, не се състоя.

По втора подточка, Председателят арх. Банов разказа в основни линии за срещата с бизнеса от Стара Загора и региона, проведена на 11.09.2018г. в зала Тервел на Парк-хотел Стара Загора. Даде думата за въпроси, но такива не последваха.

Поради изчерпване на дневния ред,  Председателят закри заседанието.

Стара Загора 18.09.2018

 

 

Председател :………………………………….

(арх. Банко Банов)

 

/ Заседания

Сподели публикацията