3 март 2013 – поклон пред загиналите в Руско-турската освободителна война