Покана месечна среща 03.10.2019

Покана месечна среща 03.10.2019

Изх. № 57 / 23.09.2019 г.

 

До всички членове на

СНЦ “Клуб на Работодателя – Стара Загора”

 

П О К А Н А

ЗА

МЕСЕЧНА СРЕЩА

 

Уважаеми дами и господа,

УС на СНЦ “Клуб на Работодателя – Стара Загора”, свиква месечна среща на Дружеството, която ще се проведе на 03.10.2019 г. (четвъртък) от 18:30 ч. в конферентната зала на комплекс „Зеления хълм“, ул. Никола Икономов №6, Стара Загора, България 6013 при следния

ДНЕВЕН РЕД :

 

  1. Среща с представители на политически партии и обединения (ГЕРБ, БСП, НФСБ, ДПС, ВМРО, АБВ, ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ) във връзка предстоящите местни избори за кметове и общински съветници.
  2. Всяка ПП и обединение ще направи кратка презентация на своята визия за бъдещото развитие на община Стара Загора по отношение на икономиката, образованието, здравеопазването, социалните дейности, екологията и опазване на околната среда, културното развитие и спорт.
  3. Дискусия по темите и въпроси към участниците.

 

Политическите партии са базисни институции на съвременното демократично общество, които имат основна функция да обединяват и изразяват интересите на различни групи от граждани, както и да участват във формирането на институциите на представителната демокрация и тяхното управление в съответствие с формулирани политически програми и идеи. Начинът, по който функционират партиите оказва съществено влияние върху дейността на публичните институции, както и върху вземането на важни управленски решения, които могат да въздействат върху различни аспекти от социалния и икономическия живот. Това предопределя и ключовата роля на политическите партии в избора на органите на местното самоуправление – кметове и общински съветници. Това са  основните мотиви да се организира тази среща и искрено се надяваме, че ще вземете участие.

Стара Загора, 23.09.2019 г.

С уважение и добри пожелания!

Доц. д-р Борислав Попов

Председател на УС на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”

Сподели публикацията