Сигурността и нелоялната конкуренция бяха темите, които се разискваха на редовното месечно събрание в Клуба на работодателя

IMG_2059

Сигурността и нелоялната конкуренция бяха темите, които се разискваха на редовното месечно събрание в Клуба на работодателя

Специални гости на срещата бяха Маноил Манев – депутат от ГЕРБ, инж. Петко Балабанов – председател на Камарата на строителите ОП Стара Загора и Главен испектор Николай Колев началник на 1 РПУ Стара Загора.

Темите, по дневния ред бяха много интересни, а именно: нелоялната конкуренция от фирми и частни лица, които наемат работници без договори, без да плащат данъци и осигуровки, без разрешителни за регистрация и проблемите със сигурността – кражби и престъпления в региона.

Но преди да започнат дискусиите, бяха приети нови членове в редиците на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”. Това са: инж.Петър Ангелов – изпълнителен директор на Стандарт Профил България ЕАД; инж.Николай Янков – управител и собственик на Виллан ООД и Иван Михалев – Председател на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора.

След тази официална част, председателят инж.Димитър Янков откри дикусията и даде думата на г-н Стефан Шоселов, който обедини в една точките от дневния ред, за да може да се обсъждат едновременно закононарушенията и нелоялната конкуренция от страна на „сивия“ сектор и проблемите с престъпленията и сигурността на фирмите и гражданите.

Маноил Манев сподели, че има много какво да се говори, обсъжда и желае относно сигурността в държавата ни и в частност в нашия регион. Има доста изменени и вече работещи закони, но трудностите в тази насока остават. Според него трябва да се смени цялата система за охрана на складове, магазини, заведение, офиси, заводи и т.н., защото в момента тя не е добре действаща. Освен това, трябва да се сформират истински и работещи сдружения от професионалисти, чиято сфера е охранителната дейност.

Засегна и проблема с кибер престъпленията, които на този етап доста зачестиха. Той сподели, че в България кибер престъпленията не са като в другите държави. Тук не се „хаква” системата, както и навсякъде другаде, а се лъже, заобикаля се с фалшиви документи, като се преригистрират фирми, сметки и т.н. и това прави предотвратяването им още по-трудно. Но и в тази насока са взети мерки чрез повишаване на защитата на сървърите.

Главен инспектор Николай Колев запозна присъстващите с дейността на 1 РПУ Стара Загора. Сподели, че и при тях, както навсякъде другаде, има проблем с недостиг на кадри и липса на мотивация, но това е проблем, които те успяват да решат на този етап. Сподели също, че без помощта на обществеността, те не могат сами да се справят с престъпността. Трябва да има ангажираност от страна на гражданите и те да подават сигнали, когато станат свидетели на нарушаване на законите или обществения ред.

Относно нелоялната конкуренция няколко думи каза Петко Балабанов. Той сподели, че строителния бизнес е най-засегнат от тази конкуренция, защото има множество бригади и частни лица, които извършват строително-ремонтни дейности без регистрирана фирма, без назначен персонал и без съответно да плащат данъци. Този проблем е изключително тежък, защото цените, които те дават на пазара, са абсолютно нереални. От членовете на клуба излезе предложението да се криминализира извършването на стопанска дейност без регистрирана фирма и назначен персонал. Това предложение ще се оформи и ще бъде внесено в министерски съвет.

Накрая на срещата Иван Митев – собственик на фирма за минерали и скъпоценни камъни, разведри обстановката като разказа интересни факти за лечебните свойства на минералите и тяхната употреба .

Галерия към събитието

Сподели публикацията