СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“ подкрепя създаването на Център за медиация

IMG_1472

СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“ подкрепя създаването на Център за медиация

На Националната кандидатстудентска борса на висшите училища в България, доц. Попов, член на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, представи идеята за създаване на консорциум от независими организации, който да инициира и учреди „Национален Център за Медиация между Средните, Висшите Училища и Работодателите в България” (НЦМСВУР). Консорциумът ще се състои от 3 организации:

  • Сдружение КСБ, в което членуват почти всички висши училища в България;
  • Националният център за кандидатстудентска подготовка и информация (НЦКПИ), който разполага с 32 действащи офиса в страната, 3 представителства в чужбина и добре обучени кадри, които са посредници между ВУ и зрелостниците в България. Чрез НЦКПИ всички възможности по предмета на дейност на НЦМСВУР ще се мултиплицират и на практика услугата ще се доближи до контрагентите;
  • СНЦ „Клуб на работодателя”- Стара Загора. Ще съдейства за създаване на контакти между бизнеса и средните и висши училища в България.

Основните цели на Центъра за медиация са да бъде посредник във взаимодействието на триадата бизнес – наука – образование; да създаде възможност за по-ефективно партниране между тях; намаляване на кризата в образованието и недостига от висококвалифицирани, адекватно обучени млади специалисти за бизнеса в България.

Предстой създаването на устав от консорциума и учредяване на „Национален Център за Медиация между Средните, Висшите Училища и Работодателите в България”

Борсата се проведе на 23-24 март в хотел Верея. На нея се предостави актуална информация, справочници и възможност за подаване на заявления за предварителни кандидатстудентски изпити.

На борсата ще писъстваха 28 български висши училища и 1 организация, свързана с образованието.

Галерия към събитието

Сподели публикацията