Ще се сформират работни групи по браншове към Клуба на работодателя

14509200_10207251338106329_928271390_n

Ще се сформират работни групи по браншове към Клуба на работодателя

Един от основните проблеми, разисквани на първото събрание на Клуба на работодателя – Стара Загора след лятната почивка, бе отново липсата на квалифицирани кадри, проблем, който се задълбочава.  Димитър Янков, Председател на клуба, напомни за анкетата, която клубът, съвместно с Областна администрация и Търговско промишлената палата инициираха и чиято цел е проучването на нуждите на бизнеса от кадри. Тази анкета се намира на сайта на клуба на адрес: http://krsz.org/?page_id=2138  . Председателят подкани всички членове на клуба, а и всички работодатели в региона да попълнят анкетата. Резултатите от нея ще дадат ясна представа какви точно специалисти са нужни в региона и на базата на тези проучвания, ще могат да се инициират последващи действия, както и конкретни предложения до МОН за промяна на учебните програми.

Обсъден бе и проблемът с увеличаването на броя на работещите в сивия сектор, което също влияе върху липсата на работна ръка, както и на развитието на икономиката въобще. Работещите в сивия сектор работят без разрешителни, със съмнително качество, не плащат данъци и осигуровки.

На срещата се засегнаха проблемите на инвеститорите при присъединяване на нови обекти към мрежата на ЕВН, чрез тежка, бавна и скъпа процедура. Същите проблеми има при необходимост от увеличение на присъединената мощност.  Обсъди се идеята да се напише подробно писмо, което да обяснява цялостния проблем и да бъде изпратено до ДКЕВР, с копие до ЕВН.

Председателят на клуба предложи да се сформират работни групи по браншове и интереси, като тези групи да работят върху определени специфични проблеми и намирането  на решения за преодоляването им. След това конкретните предложения да излизат от самия клуб. За пример той даде сформираната вече работна група по строителство, която в момента обсъжда и работи по проблемите и инициативата на Клуба на работодателя за опазване на културното наследство на Стара Загора, съвместно с Камарата на строителите, Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, като поясни, че след като се обсъдят конкретни предложения за действия и мерки, те ще бъдат представени на всички членове на клуба и ще бъдат подложени на гласуване.

Галерия

Сподели публикацията