Протокол от 23.10.2018

Протокол от 23.10.2018

ПРОТОКОЛ

от

Месечна среща

на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

на 23.10.2018 г.

 

Днес  23.10.2018 г. в  18:30  часа  в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе редовна месечна среща на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 14 души.

Дневен ред:

 

ДНЕВЕН РЕД :

 

  1. Приемане на нови членове.
  2. Проект за ПУП – план за регулация и застрояване на индустриална зона „Загоре“ – докладва арх. Петър Киряков
  3. Индустриална зона „Загоре“ – план-график за реализация на зоната, проблеми и възможности за нейното разрастване.
  4. Виртуална реалност и нейното приложение – докладва Румяна Грозева
  5. Разни

 

Председателят г-н арх. Банов откри събранието и представи Дневния ред.

По т .1 от Дневния ред Председателят, обяви, че този месец няма да се приемат нови членове.

 

По т.2 от Дневния ред, арх. Банов даде думата на арх. Киряков.  Той представи ПУП на индустриална зона Загоре, план за застрояване и план за регулация, пред членовете на Клуба на работодателя. Обясни, че следва той да бъде разгледан и приет от Общинския съвет, а след това да бъдат оформени парцелите със съответните идентификатори и с подробен план на инфраструктурата. Това ще позволи договаряне с потенциални инвеститори и старт на процедурата по ЗОП за изграждане на прилежащата инфраструктура – ток, водоснабдяване, канализация и др.

Общината е отредила за развитие на индустриална зона терен от 115 дка, разположен в кв. „Зора“ на Стара Загора. Имотите се намират в близост до пътя Стара Загора – Бургас, на 10 километра от магистрала „Тракия“. В устройствения план, той е разделен на 11 самостоятелни парцела, като най-големият е с площ 15дка.

Теренът е равнинен, разположен е в урбанизирана територия и е подходящ за изграждане на индустриален парк. В близост до него минават линии на градския транспорт, а до границата на парцела има ток, вода, газ, канализация.

 

По т.3 от Дневния ред думата взе Радостин Танев, изпълнителният директор на Индустриална зона „Загоре”. Той съобщи, че към този момент над половината от парцелите са договорени с потенциални инвеститори, като приоритет се дава на местните, които ще бъдат избирани чрез конкурс. Изискването към тях обаче, е да развиват високотехнологични производства с висока добавена стойност, за осигуряване на по-високо заплащане на труда. Очаква се строителството на зоната да започне в началото на 2019 г., а инвеститорите да могат да усвоят парцелите си в края на лятото на същата година.

 

По т.4 от Дневния ред думата беше дадена на Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР – Стара Загора и член на УС на Индустриална зона Загоре. Тя разказа малко повече за Лаборатория за виртуална реалност, която предстои да отвори врати в Стара Загора. Сподели, че това все повече е нужно на град като Стара Загора, в който искаме да идват инвеститори с висока добавена стойност в производството. Затова са се свързали с германския университет Карлсруе. Получило се е добро партньорство между тях. Вече е осигурено място за самата лаборатория – под РБ „Захарий Княжески”. Там ще можеш абсолютно в реално време да се вижда сградата, която даден инвеститор, иска да построи, като дори ще може да се разхожда в нея. Ще могат да виждат и как са устроени машините, как се задвижват до няй-малкия детайл. Виртуалната реалност ще може  да се приложи и в туризма, както и в обучителната програма на училищата. Идеята е да се работи съвместно с Карлсруе, като това би осигурило клиенти за самата лаборатория.

 

Поради изчерпване на дневния ред,  Председателят закри заседанието.

Стара Загора 23.10.2018

 

 

Председател :………………………………….

(арх. Банко Банов)

 

 

/ Заседания

Сподели публикацията