Сивата икономика като основна причина за липсата на инвестиции в региона

img_2197

Сивата икономика като основна причина за липсата на инвестиции в региона

На 31.10.2016 г. от 19:30 ч. в конферентната зала на комплекс “Зеленият хълм” се проведе редовното събрание на СНЦ “Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Специален гост на месечната среща на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” беше секретарят на Община Стара Загора – Делян Иванов. Проблемите, които са от от голямо значение за развитието на града ни и бяха разисквани:

Организация на движението в Стара Загора, улична сигнализация и видеонаблюдение.
Липса на големи инвестиции в Стара Загора.
Промяна в начина на изчисляване на таксата за битови отпадъци.

Господин Шоселов започна дискусията като сподели мнение, че според него решаването на проблема със сигнализацията и видеонаблюдението, ще реши и проблема с престъпността и нарушенията по пътя. Секретарят на община Стара Загора, Делян Иванов, предложи да се направи среща с представител на клуба и фирмата, която поддържа светофарната система в града ни. Шоселон допълни, че Емил Христов, председател на общински съвет Стара Загора, има готовност да отговори на всички въпроси относно този проблем и той ще бъде поканен на следващата среща на клуба.

Един от най-обсъжданите проблеми, липсата на инвестиции в общината, отново бе засегнат. Сивата икономика е една от причините за това, сподели Шоселов. Димитър Янков, председател на Клуба на работодателя, повдигна въпроса къде и на кого може да се подаде сигнал, ако се сблъскаме с такива проблеми. Делян Иванов предложи конкретни случаи да бъдат описани и внесени в общината, а те да от своя страна да кажат към коя институция да бъдат отнесени. Отново се повдигна въпросът за платформа, през която да се подават сигнали за подобен вид нарушения, като тези сигнали да не са анонимни, а най добре да излизат от браншовите организации.

Вени Петрова, зам. Председател на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите, направи конкретно предложение относно липсата на инвестиции в региона. Тя предложи да се сформира работна група, която да осъществи среща с Industry Watch, изследователска и консултантска компания, специализираща в мониторинг и анализ на макроикономическата динамика, политическия риск и бизнес средата в България, като предлага основа за по-добри инвестиционни решения. След това да се реши дали да се инвестира в евентуално такова проучване. Предложението бе гласувано и прието единодушно и за членове на тази група бяха избрани – Вени Петрова, Димитър Янков, Стефан Шоселов и арх. Банко Банов.

Накрая бе засегнат и проблемът с таксите за битови отпадъци и нерентабилното й определяне на този етап. Шоселов изрази мнение, че настоящата формула за определяне на такса смет, която е на площ, е неправилна, тъй като не площта, а реалното генериране на отпадък трябва да е определящо. По този начин реалният замърсител ще е този, който ще плаща. Секретарят на общината сподели, че предстои среща, на която да бъдат предложени различни формули за определяне на тази такса и предложението на Шоселов, за отделни контейнери за всеки, като така ще се вижда конкретното потребление, ще бъде внесено на тази среща.

В края на срещата Мария Бойчева сподели, че ремонтът на кардиологичното отделение към МБАЛ Стара Загора, вече е приключил и е на стойност 2000 лв., като призова, който може да се включи с някаква сума, за да бъде заплатен.

Срещата приключи с уговорката секретарят на община Стара Загора да посещава често сбирките на Клуба на работодателя, а всички проблеми и въпроси, които се повдигат, да биват систематизирани и изпращани до него.

Галерия

Сподели публикацията