Димитър Гайдаров е новият Председател на СНЦ „Клуб на работодателя-Стара Загора“

Димитър Гайдаров е новият Председател на СНЦ „Клуб на работодателя-Стара Загора“

На 26 януари в Комплекс „Зеленият хълм“ се проведе Отчетно-изборно годишно общо събрание на СНЦ „Клуб на работодателя- Стара Загора“.

Заседанието откри Стефан Шоселов, който коментира накратко бизнес ситуацията в България и Европа. След това председателят на клуба Димитър Янков направи отчет на своя едногодишен мандат. Той акцентира върху някои от най-важните проблеми на бизнеса и региона, по които Клубът е работил активно през изминалата година. Един от тях са частните движими паметници на културата. Голяма част от частните колекции не са описани и регистрирани. Поради липса на специалисти, тези колекции не могат да бъдат експонирани, продавани или разменяни. Проблемно е спазването и експонирането на недвижимите паметници на културата при извършване на строителство в археологическия резерват „Августа Траяна“. Липсват и процедури и правила за оценка на находките и тяхното подходящо експониране.

Цялата статия прочетете тук.

Сподели публикацията