Представители на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” взеха участие заседание на УС на БСК

IMG_1488

Представители на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” взеха участие заседание на УС на БСК

Представители от СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, заедно с представители от всички сфери на бизнеса в Старозагорска област, взеха участие в разширено заседание на Управителния съвет на Българската стопанска камара. Домакин на срещата беше Областна администрация.
Форумът бе открит от председателя на УС на БСК Сашо Дончев, след което той даде думата на Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК, който направи анализ на макроикономическата ситуация в България, на база на данни от ЕК. Очертавайки реалната картина на икономиката в страната ни днес, той посочи основните проблеми, пред които е изправен бизнеса в България, характеристиките на бизнес средята у нас, както и тенденциите в икономическото развитие на страната ни в краткосрочен и дългосрочен план.

Георги Ранов, областен управител, от своя страна представи анализ на макроикономическата обстановка в Старозагорска област, като акцентира върху предимствата и слабостите на бизнес средата в региона. Към положителните страни той отнесе стратегическото ни географско положение, високата средна заплата, добрите икономически показатели, инфраструктурата ни и ниските данъци. Като негативни тенденции той посочи демографския срив и липсата на квалифицирани кадри. Също така и намаляването на чуждестранните инвестиции, високата безработица сред младежите, както и остарялите технологии в предприятията, тенденции, които и Денев посочи в своя доклад. Инж. Ранов също обърна внимание и на това, че в нашата област все още не се използва на пълен капацитет големият потенциал в развитието на агроекологични и биологични производства, които биха могли да се развият, благодарение на висококвалифицираните кадри от Тракийския университет.
Думата бе дадена на присъстващите. Бизнесмени зададоха своите въпроси към гостите – Сашо Донче и Божидар Данев. Разгледаха се конкретни проблеми и поискаха съдействие за разрешаването им

Галерия към събитието

Сподели публикацията