Покана за общо събрание на 28.11.2017

Покана за общо събрание на 28.11.2017

Уважаеми дами и господа,

 

УС на СНЦ “Клуб на Работодателя – Стара Загора” свиква Общо Събрание,

на 28.11.2017 г., от 18:30 ч., в конферентната зала на комплекс “Зеленият хълм”,

 

при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД :

 

 

  1. Организираните от Клуба на работодателя, съвместно с Регионално Управление на Образованието и Търговско Промишлена Палата – Стара Загора, ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ, през изминалата Европейска седмица на професионалните умения – впечатления на фирмите взели участие във възможността ученици и техните родители да посетят предприятията им, с цел ореинтиране за професионална реализация.

(18:30 – 19:30)

 

  1. Изграждане на индустриална зона „Загоре” с участието на Община Стара Загора, държавата и бизнеса в региона – учредяване на Акционерно дружество.

(19:30 – 20:15)

 

  1. Разни (20:15 – 20:30)

 

 

При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 

Председател:

Димитър Гайдаров

 

 

Сподели публикацията