Предесателят на Клуба на работодателя взе участие в Петата областна панорама на професиовалното образование и кариерното развитие.

DSC_0525

Предесателят на Клуба на работодателя взе участие в Петата областна панорама на професиовалното образование и кариерното развитие.

Петото издание на Панорамата, което се проведе в общинска спортна зала Иван Вазов. В него участваха 18 професионални гимназии от Старозагорска област, Тракийският университет, Международният младежки ценътр, Областният информационен център, Центърът по кариерно ориентиране, Търговско-промишлената палата, Българската стопанска камара, Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите и над 20 местни фирми.

Новото тази година бе кръглата маса, проведена на 25 април в общината на тема Бизнес, професионално образование, дуално обучение. На нея бяха дискутирани проблемите на професионалното образование, с акцент върху дуалното обучение в професионални гимназии от Старозагорска област. Модератор бе Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата Стара Загора и координатор на Регионален Академичен Център Стара Загора. В дискусията участваха и Вени Петрова, член на Круба на работодателя и член на УС на Сдружение на ресторантьорите и хотелиерите, както и Мария Жекова, собственик на фирма Ате Пласт и също член на Клуба на работодателя.

Регион Стара Загора е първенец във въвеждането на дуалното обучение в страната. От включените общо у нас 425 ученици, 196 са в Старозагорска област,заяви на откриването на Областната панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране Петя Евтимова, ръководител на екипа на проект ДОМИНО – Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система. Тази прогресивна форма на обучение е въведена в четири професионални гимназии – старозагорските ПГ по механотехника и транспорт, ПГ по електротехника и технологии, ПГ по обществено хранене и казанлъшката ПГ по механотехника, която беше първа в страната. Очаква се за следваща година, с помощта на проекта ДОМИНО, в програмата за дуално обучение да се включат още две старозагорски професионални гимназии.

Организатори на Панорамата на професионалното образование бяха община Стара Загора и Регионално управление на образованието – Стара Загора, в партньорство с Клуб на работодателя – Стара Загора и Търговско-промишлена палата.

 

Сподели публикацията