Протокол УС от 08.05.2018

Протокол УС от 08.05.2018

ПРОТОКОЛ

от

Управителен съвет

на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

на 08.05.2018 г.

 

Днес  08.05.2018 г. в  12:30  часа  в ресторант Уникато се проведе редовна месечна среща на УС на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 8 души.

Дневен ред:

  1. Дата за месечното събрание
  2. Определяне на дневния ред за събранието
  3. Разни

Като дата на събранието се избра отново предпоследния вторник на месеца, което се пада 22.05.2018

  1. По втора точка се обсъди, че има покана от адв. Илчева, която да представи медиацията и възможностите, които предоставя тя пред участници в съдебни спорове, представители на бизнеса, адвокати, институции и общество. Други теми, които бяха предложени да залегнат в дневния ред бяха: Ново регионално разпределение; Дискусия: „Какви са очакванията ни от Клуба на работодателя”; Дискусия по проект индустриална зона „Загоре”. Водещ дискусията – Стефан Шоселов

 

Дневния ред, който беше определен бе:

  1. Медиацията и възможностите, които предоставя тя пред участници в съдебни спорове, представители на бизнеса, адвокати, институции и общество. Лектор – адв. Илчева
  2. Ново регионално разпределение
  3. Дискусия: „Какви са очакванията ни от Клуба на работодателя”
  4. Дискусия по проект индустриална зона „Загоре”. Водещ дискусията – Стефан Шоселов
  5. Разни

Поради изчерпване на дневния ред,  Председателят закри заседанието.

Стара Загора 08.05.2018

Председател :………………………………….

(арх. Банко Банов)

 

/ Заседания

Сподели публикацията