Среща между бизнеса и академичното ръководство на Тракийски университет – Стара Загора

DSC_1202

Среща между бизнеса и академичното ръководство на Тракийски университет – Стара Загора

На 26.2.2019 г от 18:30 часа в конферетната зала на комплекс „Зеленият хълм” се състоя мекечната среща на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”. Този път на фокус беше висшето образование и как бизнесън може да си ситрудничи с него. За целта гости на срещата бяха: Проф. д.в.м.н Иван ВЪШИН – Ректор на Тракийски университет; Проф. д.с.н Гюрга МИХАЙЛОВА – Зам.-ректор по учебна дейност; Проф. д-р Наско ВАСИЛЕВ – Зам.-ректор по административна, стопанска и информационна; Проф. Веселина Гаджева – Зам.-ректор по научната и международна дейност; Гл. Ас. Д-р Неделин Марков – Ръководител на Център по регионално развитие; Доц. д-р Таня Танева . Ръководител на Център за кариерно развитие (ЦКР).

Темите, които бяха обсъдени бяха: Образователна структура на Тракийски университет и мястото му рейтинговата класация на висшите училища в България; Професионални направления, специалности, форми на обучение и възможност за участие на работодателите в актуализирането на учебни програми и предоставяне на възможности за учебна практика и стаж. Навлизането на съвременните бизнес практики и знания в университетските програми; Предстоящи обществени поръчки на Тракийски университет и възможности за участие на бизнеса в тях; Възможности за съвместно разработване и участие на бизнеса в проектната дейност на Тракийски университет; Създаване на устойчив модел на взаимодействие между Тракийски университет и бизнеса; Мисия, цели и задачи на ЦКР, като свързващо звено между Тракийски университет и представителите на бизнеса.

В хода на дискусията излязоха много аспекти, в които бизнесът и Тракийски университет – Стара Загора могат да си партнират, така че да се стремят към решаването на големия проблем с квалифицираната работна ръка.

Сподели публикацията