Клубът на работодателя организира среща с директорите на професионалните гимназии в областта

IMG_1648

Клубът на работодателя организира среща с директорите на професионалните гимназии в областта

На редовното си месечно събрание Клубът на работодателя Стара Загора организира среща-разговор с всички директори на Професионални гимназиии в Старозагорска област.
Специални гости на срещата бяха областният управител – инж. Георги Ранов и заместник областния управител – Мариана Кръстева, както и Татяна Димитрова, началник на РИО Стара Загора, УС на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора, всички директори на професионални гимназии в областта и представители на бизнеса в региона.
Поводът за срещата беше инициативата, подкрепена от Клуба на работодателя за създаване на „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ МЕЖДУ СРЕДНИТЕ, ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”.
Доц. Борислав Попов, член на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, разясни идеята за дейността на центъра. Той сподели, че главната статегическа цел е центърът да бъде посредник във взаимодействието на триадата бизнес – наука – образование; да създаде възможност за по-ефективна комуникация и партниране между тях; да спомогне за намаляване на кризата в образованието и недостига от висококвалифицирани и адекватно обучени млади специалисти, необходими за развитие на бизнеса в България. Той също допълни, че предстои създаването на устав и учредяване на центъра със седалище в гр. Стара Загора.
С това дискусията беше отворена. Разгледаха се основните проблеми, с които се сблъскват бизнеса и образователната система, сред които: липсата на добре подготвени и квалифицирани кадри, демографския срив в страната ни, липсата на мотивация при децата, липсата на материални бази в училищата.
Набелязаха се някои конкретни предложения, по които трябва да се работи, а именно: промяна и оптимизация на учебните планове за прием по определени специалности, посещения на децата на място във фирмите, за да се провокира интерес у тях, участие на представители на бизнеса в родителски срещи, сред децата от 6-7 клас, организирани преди приемите в професионалните гимназии.
Дискусията остана отворена, като Председателят на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” – Димитър Янков – отправи призив към всички участници да изпратят своите предложения до Клуба писмено, като използват всички възможности за съвременна комуникация, включително възможностите на обновения сайт на клуба – krsz.org, за да могат да се систематизират и заедно с резултатите от анкетата за проучване нуждата на бизнеса в региона от кадри, организирана съвместно с Областна управа и БТПП, да се предложат на Министерството на образованието и Министерството на икономиката.

Галерия към събитието

Сподели публикацията