Покана за участие в БИЗНЕС ФОРУМ

Покана за участие в БИЗНЕС ФОРУМ

            school-of-business_0

            Сдружение „Съюз на предприемачите – Асеновград” има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Бизнес Форум

Организиратор на събитието е Сдружение с нестопанска цел в частна полза „КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ – ТРАКИЯ” с учредители  Сдружение „Съюзът на предприемачите – Асеновград”„Клуб на работодателя  Стара Загора”, „Бизнес експертен съвет Пловдив”, „Сдружение на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик” и „Сдружение на предприемачите в Панагюрище”.

 

›    Домакин на Бизнес Форума: Сдружение „Съюз на предприемачите – Асеновград”- гр. Асеновград с председател Васил Пиронков

›    Дата: 14.03.2015г. (събота), 13.00 часа

›    Място: СПА хотел „ЕКЗОТИК” сМарково, община Родопи местността Исака №44

›    Поканени участници и гости: български и международни компании, представители  от дипломатическо и консулско ниво,  народни представители, ресорни министри и зам.-министри, областни управители и заместник областни управители съгласно пименен списък, неразделна част от  настоящата покана.

›    Приложено Ви представяме програма и дневен ред за протичане на Бизнес форума, както и синтезирана информация под формата на каталог с разпределение по отрасли за фирмите, членуващи в  Сдруженията, които структурират Конфедерацията,

›    Такса участие: без такса

Основните акценти на форума ще бъдат:

›    Създаване на подходяща среда за обмяна на идеи и позиции, способстващи за достигането до консесуални стновища и перспективни решения за реализиране целите на Конфедерацията;

›    Дискутиране на възможности за насърчаване на икономическата активност на частните предприемачи и работодатели, както и подобряване на бизнес-средата в различните области и общини от Южна България;

›    Защита на икономически, социални и правни интереси на работодателите, чрез взаимодействие с органите на държавната и местната власт;

›    Поставяне на въпроси, свързани с промени в регулаторните режими и  предоставяне на аргументирани позиции от бизнеса и работодателите преди извършването на промени в нормативните актове;

›    Подобряване на условията, благоприятстващи развитието на частната предприемчивост и създаване на ключови бизнес контакти между представители на фирми с дейност в различните отрасли.

               За нас ще бъде чест Вашето присъствие, което моля да заявите  на електронен адрес: s4pa@abv.bg

Сподели публикацията