Център за медиация ще заработи към СНЦ „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Borislav Popov1

Център за медиация ще заработи към СНЦ „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

На редовното месечно събрание на старозагорските предприемачи, провело се в четвъртък вечер, гостуваха кметът г-н Живко Тодоров и председателят на Общинския съвет – Емил Христов.

Председателят на СНЦ „Клуб на Работодателя – Стара Загора” г-н Стефан Шоселов отправи няколко препоръки за развитието на града в следващите 4 години  –  велоалеите да бъдат продължени през целия град до индустриална зона и отдалечените квартали, за да се облекчи трафика и да се насърчи придвижването на старозагорци с велосипеди. За повишаване на безопасността и намаляване на произшествията, старозагорският бизнес настоя, управляващите да работят усърдно за създаване на система за цялостно видео наблюдение по пътищата. Привличането на чужди инвеститори в града повдигна отново темата за изграждане на бизнес парк с високотехнологични производства и създаване на база данни с имоти, подходящи за инвестиране и разширяване на индустриална зона.

Новоприетият в редиците на клуба арх. Банко Банов предложи общината да засили контрола над изпълнението на обществени поръчки, за да се повиши качеството им.

В отговор на предложенията от СНЦ „Клуб на Работодателя – Стара Загора” градоначалникът уточни, че това са част от приоритетите, по които общината ще работи в следващите 4 години и спомена някои конкретни точки по програмата си – замразяване на данъците, изграждане на инфраструктура в градската и индустриална част, ВиК и електроснабдяване, както и пътна инфраструктура. Усилия ще се насочат към запазването на статуквото на Стара Загора като енергиен център, към привличане на инвеститори за летището и големия бизнес парк в кв.”Зора”.

От името на Клуба доц.Борислав Попов, който официално обяви кандидатурата си за ректор на Тракийския университет, внесе предложение за създаване на „Център за медиация между висшите училища и работодателите в България”, базиран в СНЦ „Клуб на Работодателя – Стара Загора” и обхващащ в дейността си  всички членове на Конфедерация на Работодателите „Тракия”.

Главна цел на този център ще бъде да посредничи във взаимодействието на триадата бизнес-наука-образование и да създаде възможност за по-ефективно партниране между тях.

База данни за висшите училища в България ще дава информация за специалностите, учебните програми и планове и ще съдейства на работодателите, в търсенето на млади и обучени специалисти.

Центърът ще партнира с работодателите в разработването на учебни планове и програми и ще работи за осигуряване на учебна практика за студенти в голям обем от фирми.

Към центъра ще се създадат две звена, насочени към осигуряване на обучение и квалификация на млади специалисти със средно професионално образование, както и център за езиково обучение и специализирана подготовка на чуждестранни граждани, които желаят да живеят и работят в България.

Предложението бе подкрепено единодушно от присъстващите, тъй като липсата на квалифицирани кадри, проблемите в образованието и изтичането на млади хора навън, са теми обсъждани неведнъж от бизнеса, на всички нива.

Новите лица в СНЦ „Клуба на Работодателя – Стара Загора”, които представиха кандидатурите си и единодушно бяха приети в редиците на предприемачите са: арх. Банко Банов –  управител на архитектурно бюро „Авангард”  – член на КАБ и Българския комитет на ICOMOS. Фирмата му е специализирана в архитектурното проектиране – жилищни, производствени и обществени сгради и комплекси, аграрни сгради и устройствено планиране на територии и Константин Камов –  собственик на „Глобалкар“ ЕООД – новия шоурум и сервиз на Toyota и  Lexus.

Сподели публикацията