Покана Отчетно-изборно годишно общо събрание

12472457_1181997541841175_7499304459635308671_n

Покана Отчетно-изборно годишно общо събрание

До

Всички членове

на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”

 

П О К А Н А

ЗА ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО ГОДИШНО

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Уважаеми колеги от Клуб на работодателя – Стара Загора,

УС на Клуба има удоволствието да Ви покани на нашето Отчетно-Изборно Годишно Общо Събрание, което ще се проведе на 24.01.2020 г.,от 18:30 часа, в конферентна  зала  № 1 на хотел „ВЕРЕЯ” – Стара Загора,  при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Отчет на председателя на УС на СНЦ „Клуба на работодателя – Стара Загора“, доц. Борислав Попов за дейността на Сдружението през 2019 г.;
  2. Годишен финансов отчет на СНЦ „Клуба на работодателя – Стара Загора“ за 2019 г..
  3. Освобождаване от длъжност на Председателя на управителния съвет на Сдружението и избор на нов;
  4. Освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет и избор на нови членове;
  5. 5. Разни
  6. Тържествена вечеря и церемония по връчване на наградите на Сдружението на изявени фирми и компании в 4 категории, която ще се проведе в ресторанта на хотела от 19.30 часа.

Присъствието Ви е задължително!

 

Доц. Борислав Попов

Председател на УС на СНЦ „Клуба на работодателя – Стара Загора“

Сподели публикацията