Покана Общо събрание 29.03.0.2016

Покана Общо събрание 29.03.0.2016

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Уважаеми дами и господа,

 

         УС на СНЦ “Клуб на Работодателя – Стара Загора” свиква общо събрание на 29.03.2016г. от 18:30 ч. в конферентната зала на комплекс “Зеленият хълм” със следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Среща-разговор с директорите на професионалните гимназии и техникумите в гарада ни на тема „Създаването на Център за медиация между средните, висшите училища и работодателите в България”.

2.Разни

 

Председател :

Димитър Янков

 

 

Сподели публикацията