Покана за Общо събрание на 19.04.2016 г.

Покана за Общо събрание на 19.04.2016 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми дами и господа,
УС на СНЦ “Клуб на Работодателя – Стара Загора” свиква общо събрание на 19.04.2016 г. от 19:00 ч. в конферентната зала на комплекс “Зеленият хълм” със следния
ДНЕВЕН РЕД:

Гости на събранието ще бъдат:
Маноил Манев – депутат, инж.Петко Балабанов председател на Камарата на строителите ОП Стара Загора
1. Приемане на нови членове:
Петър Ангелов – изпълнителен директор на Стандарт Профил България ЕАД,
Николай Янков – управител и собственик на Виллан EООД,
Иван Михалев – Председател на сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора
2. Поставяне за обсъждане проблема с нелоялната конкуренция от фирми и частни лица, които наемат работници без договори, без да плащат данъци и осигуровки, без разрешителни и документи за регистрация.
3. Дискусия по проблемите със сигурността – кражби и престъпления в региона.
4. Разни. Специален гост: Иван Митев – собственик на фирма за минерали и скъпоценни камъни.

Председател:
Димитър Янков

Сподели публикацията