Клуб на работодателя взе участие в лидерски форум „Пътят на Стара Загора: Бизнес, образование и устойчивост на развитието”

IMG_2079

Клуб на работодателя взе участие в лидерски форум „Пътят на Стара Загора: Бизнес, образование и устойчивост на развитието”

СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” участва в Четвърти лидерски форум „Пътят на Стара Загора: Бизнес, образование и устойчивост на развитието”, който се състоя на 27.05.2016 г. В тотел „Мериан Палас”. Форумът бе организиран от Институт за регионални и международни изследвания и е част от проекта „Лидерство за регионално развитие”.

Сдружението представи инициативата за създаване на Национален център за медиация между образованието и бизнеса в първия панел на форума – Бизнес и образование: Модели на икономическа и демографска устойчивост.

Преди тях, в същия панел, своите презентации представиха Олег Стоилов – Председател на Търговско-промишлена палата Стара Загора, проф. Цанко Яблански и Начо Начев – директор на ПГЧЕ „Джон Атанасов”. Те засегнаха проблеми като липсата на комуникация между бизнеса и образованието, структурната безработица, неадекватните учебни планове. Наблегнаха на нуждата от по-тясна връзка между бизнеса и образованието, както и по-добро развитие на дуалното обучение.

Димитър Янков, Председател на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, представи накратко идеите на сдружението в тази насока и даде думата на доц. Славов, който представи изработената анкетна форма, която ще спомага по-лесно да се разберат нуждите на бизнеса от кадри. Анкетата е съвместен продукт на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, Областна администрация Стара Загора и Търговско промишлена палата Стара Загора. Славов допълни, че пускането на тази анкета е само първата крачка и целта е повече хора да вземат участие в нея, за да могат резултатите от нея да са възможно най-пълни.

Доц. Попов представи и идеята за „Национален център за медиация между образованието и бизнеса”, чието учредяване предтои.

 

Сподели публикацията