Протокол 26.06.2018

Протокол 26.06.2018

ПРОТОКОЛ

от

Месечна среща

на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

на 26.06.2018 г.

 

Днес  26.062018 г. в  18:30  часа  в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе редовна месечна среща на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 18 души.

Дневен ред:

 

  1. Явор Попов, режисьор на предаването „Шеф под прикритие”, ще направи презентация пред членовете на клуба.
  2. Позицията на Клуб на работодателя Стара Загора по отношение на Конфедерация на работодателите „Тракия”
  3. Разни
  • Строителните обекти на общината и дискусия във връзка със становището на Строителната камара

 

Председателят г-н арх. Банов откри събранието и представи Дневния ред.

По т .1 Председателят даде думата на Явор Попов, режисьор на хитовия формат “Шеф под прикритие”. В предаването шефове на различни фирми напускат своите удобни офиси и започват работа на възможно най-ниско ниво в собствените си компании, напълно дегизирани, за да не бъдат случайно разпознати от служителите. Целта е да разберат какви са проблемите отвътре и какво да направят, за да подобрят бизнеса си. По време на изпълнението на мисията си те се сблъскват с човешки истории, които провокират емоциите им.

Големи компании, които са участвали във формата, са „Ломско пиво“, „Аладин Фуудс“, ортопедични обувки в „Колев и Колев”, ProfiLink и други.

Предаването е подкрепено от Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

Явор Попов представи идеята на формата и призова, ако има желаещи сред членовете, да участват, да се свържат с него.

 

По т.2 Се разгледа се Устава на конфедерацията, както и предложените промени по него. Стефан Шоселов и председателят на клуба, арх. Банов,  запознаха присъстващите със структурата на конфедерацията, както и със задълженията на членовете в нея.

По т. 3 Беше обърнато внимание на строителните обекти на общината и становището на Строителната камера отностно тях. В следствие от срещата на членове на Клуба на работодателя с кмета беше изградено необичайно кръгово кръстовище. Направено от чували с пясък, подредени естествено в кръг, нововъведението се намира между „Калояновско шосе“ и ул. „Промишлена“ и всъщност се оказва, че има ефект от него, тъй като в момента тече ремонт на жп надлеза на бул. „Патриарх Евтимий“. Така въпросното нестандартно решение успява да облекчи значително натоварения трафик.

Насред кръговото се виждат и указателни табели, които са не по-малко странни, като се има предвид височината, на която са поставени.

От общината уверяват, че решението е само временно и много скоро на мястото ще бъде изградено истинско кръгово.

 

Поради изчерпване на дневния ред,  Председателят закри заседанието.

Стара Загора 26.06.2018

 

 

Председател :………………………………….

(арх. Банко Банов)

 

/ Заседания

Сподели публикацията