Протокол от ОС на 31.05.2016

Протокол от ОС на 31.05.2016

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Общото Събрание
на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”
от 31.05.2016 г.

Днес 31.05.2016 г.

в 19:30 часа в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе преброяване на присъстващите и се установи, че присъстват 21 члена от 65, следователно няма необходимия кворум. Началото на събранието беше отложено с един час. В 19.30 ч. беше направено повторно преброяване и се установи, че присъстват 21-ма члена. Съгласно закона и устава може да започне редовното заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 21 души.

Дневен ред:

1. Приемане на нов член:
o Марин Тенев Динев – Петрол АД – Раднево,
2. Липса на атрактивни благоустроени индустриални терени за привличане на нови инвеститори.
– Липса на общинска политика за административно развитие на крайградските територии в границите на Община Стара Загора, в които са построени нови жилищни квартали.
– Липса на имена на улици, адреси и невъзможност за адресна регистрация.
3. Проблеми с автомобилния трафик и организация на движението.
4. Разни. Сайтът на Клуба на работодателя като средство за по-добра и бърза комуникация между членовете (презентация на възможностите за дискусии във форума на сайта, анкетните форми и възможностите на самия сайт).

Специален гост бе Секретарят на община Стара Загора – Дилян Иванов.

Председател на събранието беше Стефан Шоселов. Той откри заседанието и представи Дневния ред.
Поради наличието на кандидат за нов членове, той предложи по т.1 да се разгледа кандидатурата му и да се гласува неговото приемане.

Марин Тенев Димов – собственик на Петрол АД гр- Раднево

Председателят даде думата първо ва поръчителя на кандидата – Митко Йорданов – да изложи аргументи в полза на членството на кандидата в Клуба на работодателя, а след това и на самия кандидат да се представи. След това се пристъпи към гласуване.

Гласували ЗА – 21
Против – 0
Въздържали се – 0

С пълно мнозинство новият член беше приет и получи значката си от Управителния съвет.

След тази официална част, председателят на събранието Стефан Шоселов откри дикусията като изложи позицията си по първа точка от дневния ред, а именно Липса на атрактивни благоустроени индустриални терени за привличане на нови инвеститори. Отбеляза притеснителния факт, че инвестициите в нашия район са изключително малко. Разчита се на евро финансиране и тецовете в региона, които до десет години ще прекратят дейност и след 10-15години ние ще станем аутсайдери като малките градове около нас. Пловдив, Бургас, Варна и други големи градове ни изпревариха по инвестиции и развитие. Той обърна внимание на високите и нереални цени искани от общината за съществуващите в момента парцели, които са предназначени за индустриални паркове, както и задължителното участие на търг. Тези цени и липсата на добри комуникации отказват кандидат инвеститорите, както и липсата на поддържани пътища до тях, посочи г-н Митко Йорданов. Повечето от тези пътища са частни и макар някои от собствениците да искат да ги дарят безвъзмездно на общината, това не се случва досега. Даде се за пример община Пловдив, където има вече обособени две индустриални зони, с добри комуникации и връзка с магистрала Тракия, където има вече работещи големи инвеститори. Постави се въпросът защо нашата община не е помислила за такава зона, тъй като на този етап много инвеститори са се отказали да инвестират в общината ни. Стефан Шоселов предложи да се сформира обществен съвет, който да спомага тези неща да се случват чрез консултации, връзки с наши и чуждестранни инвестиции, с цел подобряване развитието на града ни. Арх. Банко Банев спомена за един терен, който се намира към сметището, в който са били финансирани всички външни връзки като ток, вода и т.н. Целта на този парцел е била привличане на инвеститори. Какво се случва с този терен?
Делян Иванов, секретар на общината, обърна внимание, че на национално ниво има спад в инвестициите и в Стара Загора ситуацията е огледална. Съобщи също, че кметът на община Стара Загора – Живко Тодоров, се е фокусирал именно върху това – привличане на чужди инвестиции в региона. Той спомена, че има промени в закона за насърчаване на инвестициите, които ще доведат до оптимизиране и децентрализация на сертификацията на инвестициите. Тези промени целят да се повиши регионалната икономическа активност и да се генерира заетост, чрез откриване на нови работни места. Ще отпадне и нуждата от явяване на търг, при наличие само на един желаещ инвеститор, а цените ще бъдат преразгледани от двама независими оценители. Вече има общинска наредба, която той обеща да предостави на клуба. Общината ще изнесе актуален списък със свободните терени и имоти, които могат да се предложат на инвеститорите. Стефан Шоселов предложи в разработката по проектите на общината относно обособяването на нови индустриални зони и тяхното изгражадане да бъдат включени и организиции като Клуба на работодателя, която със своя опит и знанията на отделните членове, може да бъде полезен партньор и консултант. Относно пътищата до парцелите г-н Михалев спомена, че процедурата да прекараш нещо по тях – ток, вода, интернет, е изключително трудна и тегава. Някои от фирмите, собственици на тези пътища, вече не съществуват, на други пък офисите им са в други градове, което още повече забавя процедурата, а ако нямаш документите, не можеш да си внесеш и проекта си в общината. Общината, спомена г-н Шоселов, трябва да принуждава собствениците или да поддържат пътищата или да се откажат от тях, а секретарят каза, че има такъв контрол.
Повдигна се и проблемът за липсата на административно развитие на крайградските територии в границите на община Стара Загора, където са построени нови жилищни квартали, както и липсата на имена на улици, адреси и невъзможността за адресна регистрация, както спомена Лина Попкръстева като даде пример със с. Малка Верея, където засегнати от това са над 200 души. Липсата на адресна регистрация пречи, както на бизнеса, така и обикновения човек, на когото по този начин се отнемат базови права, дори за гласоподаване в населеното място, в което живее. Секретарят на общината съобщи, че в кв. Голеш вече всички улици имат имена, а за да бъде именувана една улица, тя трябва да има асвалтова настилка поне на 80 процента. Общината е запозната с този проблем и работи по него.
По точка 3 от дневния ред се засегна и проблемът с автомобилния трафик и организацията на движението, забавянето на изграждането на кръговото движение при магазин Билла, което блокира кв. Железник и града от западна посока, както и изграждането на многоетажни паркинги като алтернатива, макар там да са нужни много големи инвестиции, които трудно биха могли да бъдат бързо възвърнати. Обсъдиха се и къде още могат да се заложат зони за паркиране, за да могат да се освободят тротоарите за пешеходците. Цялостната организиция на движение в града ни, сподели Делян Иванов, е изготвена с помощта на сектор пътна полиция и пътните специалисти в общината. Работи се с обвързана компетентост. Стефан Шоселов предложи да се оглеждат внимателно и заложените срокове за изпълнение на подобни проекти. Арх. Банко Банев спомена, че специално за изграждането на кръговото движение в близост до магазин Билла, основна вина имат онези, които се писали самия проект. Той също спомена, че проектът да се изграждат паркинги под училищата, отпадна, тъй като на повечето такива места имат културни и археологически паметници, което възпрепятства строежи там. Г-н Шоселов засегна проблемът със светофарите по Патриарх Евтимий и задръстванията, които те допринасят. Дилян Иванов отбеляза и двата светофара, с които наистина имат проблеми, по които се работи.

По точка 4 от дневния ред секретарят на клуба на работодателя представи възможностите за дискусии във форума на сайта, анкетните форми и възможностите на самия сайт, като средство за по-бърза, лесна и ефективна комуникация между членовете. Стефан Шоселов призова към повече активност от членовете на клуба.

Доц. Попов спомена отново за учредяването на центъра за медиация, което предстои.

Срещата приключи с уговорката секретарят на община Стара Загора да посещава често сбирките на Клуба на работодателя, а всички проблеми и въпроси, които се повдигат, да биват систематизирани и изпращани до него.

С това дневният ред бе изчерпан и Председателя на събранието закри заседанието.

Стара Загора 31.05.2016

Протоколист :…………………………….. Председател:……………………… (Олга Клисурова) (Стефан Шоселов)

Сподели публикацията