ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

Редовно заседание на УС на СНЦ „Клуб на работодателя“ – Стара Загора

11.10.2022 г., 14.30

Заседанието се проведе в он-лайн среда, като присъстваха следните членове на управителния съвет:

 1. Лина Попкръстева
 2. Димитър Янков
 3. Стефан Шоселов
 4. Пламен Михалев
 5. Кирил Добрев
 6. Борислав Попов
 7. Банко Банов

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

 1. Предложения за план-програма за дейността на Клуба през 2022/2023 г.
 2. Разни

По т. 1 от доц. Борислав Попов постъпиха следните предложения:

Относно: Демографска криза и човешки ресурси:

1. Политики, мерки, стимули и инструменти за задържане и връщане на младите специалисти в България и в региона. 

2. СНЦ Клуб на работодателя – Стара Загора да подкрепи идеята и съдейства за изграждане на център за репродуктивно здраве”. 

3. Привличане на бизнеса, общо практикуващите лекари и тяхното сдружение в Стара Загора, както и Тракийски университет за активно участие в стратегическото направление на медицината на 21 век – ПРЕВЕНЦИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРИДИКЦИЯ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ.

Относно: Оптимизация на висшето образование в България чрез консолидация на висшите училища съобразно нуждите на бизнеса и браншовите организации; 

Провеждане на Панорама на висшите училища в България – Стара Загора, 2022 г.”, организирана от ЦКПИ ЕООД, СНЦ „Клуб на работодателя”- Стара Загора с подкрепата на община Стара Загора, под патронажа на ректора на Тракийски университет.

От Лина Попкръстева постъпиха следните предложения:

 1.  Продължаване на дейностите, преприети от предходната година и завършването им.
 2. Увеличаване на членската маса, чрез приемане на наследниците на членовете на бизнес-клуба,
 3. Включване по-често на присъствени мероприятия.

От г-н Пламен Михалев постъпиха следните предложения:

 1. Инициатива и съдействие на ниво Община за Дигитализация на разрешителните услуги, свързани със строителство и архитектура. Включване на клуба към дейностите, осъществявани от камарата на строителите и архитектите.

От арх. Банко Банов постъпи следното предложение:

Съдействие на строителния бранш и инвестиционни услуги във връзка с оптимизирането на получаване на различни разрешения и становища от ЕВН, ВИК, РИОСВ. Да се настоява същите да могат да се подават и съгласуват по електронен път. Ускоряване на времето за извършване на услугите.

От д-р Кирил Добрев  – Обсъждане на предложения с изпълнителната власт, обмен на информация с представители в парламента от региона, предоставяйки им информация в кои сфери следва да има законодателни промени и какви, с цел улесняване на бизнеса.

По т.2 Разни:

Бе единодушно прието да бъдат организирани по-често присъствени мероприятия, включващи анализи на  специалисти в различни области, икономисти, анализатори.

При формиране на Правителство да се подновят ежемесечните консултации с представителите на различните политически сили на региона в Парламента.

Да продължат срещите с представители на Община и Областна управа, във връзка с текущи и предстоящи проекти.

По предложение на г-н Димитър Янков, остават избраните членове и вече формираните работни групи по браншове.

Лина Попкръстева ………..                                                                         Пламен Михалев…………………..

Димитър Янков……………                                                                            Кирил Добрев……………………….

Стефан Шоселов…………..                                                                          Борислав Попов…………………..

                                               Банко Банов…………………………..

Сподели публикацията