Среща-дискусия на тема „Квалифицирана работна ръка за бизнеса на Стара Загора” инициира Клуба на работодателя

DSC_0371

Среща-дискусия на тема „Квалифицирана работна ръка за бизнеса на Стара Загора” инициира Клуба на работодателя

„Квалифицирана работна ръка за бизнеса на Стара Загора” бе водещата тема на месечната среща на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, която се проведе на 28.02.2017 г в комплекс „Зеленият хълм”. Специални гости бяха Областният управител проф. Веска Шошева, ректорът на Тракийския университет проф. Иван Въшин, Жулиета Върлякова, и.д. директор на Бюрото по труда и Татяна Димитрова, началник на РИО.
Повече от два часа представителите на бизнеса и на институциите дискутираха нуждите от квалифицирана работна ръка в различни сфери на бизнеса в Старозагорска област и проблемите на обучението в професионалните училища и университети.
Засегна се проблемът с образователната система и това, че децата предпочитат елитните и езиковите гимназии, пред професионалните училища. Според г-жа Димитрова, началник на РИО, трябва да се работи със самите родители, тъй като най-често те са тези, които решават къде да учат децата им. Децата трябва да бъдат кариерно ориентирани още от ранна възраст, да се запознават с различните професии, за да открият коя е най-подходяща за тях. Относно създаването на нови специалности в професионалните училища, сподели тя, това става по предложение на директорите на учебните заведения, но те трябва да са сигурни, че ще могат да обезпечат паралелките с достатъчна бройка ученици, както и с нужните кадри (учители). Г-н Шоселов заяви, че бизнеса най-добре знае от каква работна ръка има нужда в региона. Затова той активно трябва да участва в предлагането на такива специалности. Той се обръна към проф. Иван Въшин с предложение Тракийския университет да отвори технически специалности, тъй като такива кадри са нужни на региона.
В своето изказване проф. Шошева акцентира върху необходимостта от законодателни промени по отношение на професионалното образование в средните училища, така, че то да бъде адекватно на икономическата реалност и дългосрочните перспективи за развитие на даден регион. Тя заяви, че инициативата за такива промени трябва да тръгне отдолу. Според нея бизнесът трябва да се обедини и да представи пред законотворците своите виждания за обезпечаване на производството с нужните кадри. Само така гласът на хората, които създават брутния вътрешен продукт на държавата, може да бъде чут и да последват нормативни решения в посока на преодоляване на трайния недостиг от квалифицирани кадри, който е проблем в много райони на страната, включително и в Старозагорска област.
Проф. Иван Въшин, ректор на Тракийския университет, наблегна на това, че се къса нишката между средното и висшето образование. Най-често децата не продължават висшето си образование със специалност, която са учили в гимназията, често защото не са я харесали или пък заради липсата на практически знания по нея. А след това и не работят това, което са завършили в университетите. Той наблегна на това, че връзката средно образование, висше образование и бизнес трябва да бъде възстановена и да бъде постоянно поддържана, като за това работят заедно всички заинтересовани страни.
Г-жа Върлякова обърна внимание върху това, че е хубаво да се говори в преспектива и за промени в бъдеще, но на бизнеса са му необходими готови и квалифицирани кадри сега, за да оцелее, а младежката безработица намалява, като най-често младите хора нямат и нужната квалификация.
В край на срещата се стигна до решение да се създадат работни групи, които да работят по този наболял проблем и на тази база да се търсят решения, да се внасят предложения и да се правят промени в образователната система.
Преди да закрие срещата, Председателят на Клуба, Димитър Гайдаров, запозна присъстващите с предстоящия интернационален бизнес-форум, организиран от Конфередерация Тракия, на която Клубът на работодателя Стара Загора е член. Форумът ще се проведе през март месец, като засега са потвърдили участие много чуждестранни фирми.

Галерия

Сподели публикацията