Законодателни промени в образованието за създаване на квалифицирани кадри бе темата на срещата с Министъра на образованието Красимир Вълчев

DSC_0503

Законодателни промени в образованието за създаване на квалифицирани кадри бе темата на срещата с Министъра на образованието Красимир Вълчев

Днес в Областна администрация се проведе среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, организирана от СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, съвместно с областния управител Гертана Микова. Темата на форума беше „Законодателни промени за създаване на квалифицирани кадри, които да подпомогнат бизнеса и икономическото развитие на регион Стара Загора”. В него взеха участие и кметът на града Живко Тодоров, зам. кметът Иванка Сотирова, зам. областният управител Патя Чакърова, както и началникът на РУО Татяна Димитрова.

Димитър Гайдаров, председател на Клуба на работодатела даде начало на дискусията, като представи синтезирани няколко основни проблема, засягащи бизнеса в региона. Като приоритетни той посочи: Създаването на политехническа гимназия в Стара Загора, която да обединява няколко настоящи професионални гимназии; създаването на Национален център по медиация, който да бъде посредник между бизнеса и образователните институции; намаляването на броя на учениците в езиковите гимназии за сметка на професионалните средни училища.

Кметът Живко Тодоров обясни, че е проблемът е във факта, че значителен брой младежи завършват висше образование просто, за да имат такова, а не защото смятат да работят нещо това, което учат. Сподели, че според него фунията трябва да се обърне и че влизането във висше учебно заведение да е по-лесно, но да се прецизира образованието вътре в университетите.

Министър Вълчев заяви, че предизвикателствата пред българската икономика по отношение на работната ръка тепърва предстоят. „След 10-20 г. ще има остър недостиг на работна сила. Голяма част от заетите в момента са около и над 50-годишни. Във всички системи на обществено-икономическия ни живот има недостиг на кадри. Има проблем с намирането на работници със средно специално образование. Проблем има и с образователните резултати. Нивото пада все повече. Много деца отпадат от училище, защото не знаят български. Затова смятам, че е важно да бъде въведено задължителното посещение на детска градина от 4-годишна възраст”- каза Красимир Вълчев. Той се съгласи, че миграцията на млади и образовани българи продължава да е голям проблем за бизнеса, но сподели мнение, че в последните години се наблюдава и завръщане на специалисти от чужбина

Увеличаването броя на професионалните паралелки е една от основните задачи в краткосрочен план, кподели той. Един от начините това да стане е като се дават допълнителни средства за специалности с най-голямо търсене.

Работодателите от региона изразиха мнение, че е необходимо професионалното образование да бъде по-добре презентирано сред подрастващите, още преди те да са постъпили в гимназии. За целта бизнесът трябва да влезе в основното училище и да обяснява предимствата на доброто професионално образование.

Министърът Вълчев се съгласи, че бизнесът трябва да влезе в училище. Той увери, че МОН ще намери начини да стимулира професионалните гимназии, като създаде по-добри механизми за прием по необходими за бизнеса от съответния регион специалности и като направи информационни кампании за професионалното образование у нас. Осигуряване на безплатен транспорт на ученици от по-малки населени места до професионални гимназии в по-големите градове е друга идея на министерството.

Дуалното образование също бе сред разискваните теми. То не е панацея, заяниха те, но все пак е път за решаване на проблема с липсата на квалифицирани кадри. За целта, обаче, са нужни законодателни промени в посока облекчаване на процедурите при наемането на непълнолетни лица на работа.

В края на срещата доц. Попов, член на УС на СНЦ „Клуб на работодятеля – Стара Загора”, представи накратко идеята за създаването на Национален център по медиация, който да бъде посредник между бизнеса и образователните институции, като като по този начин ще може да се знае какви кадри са нужни на бизнеса и какви специалности да се откриват.

След срещата, министърът посети производствената база на Стандард Профил Бългапия ЕАД, чийто директор Петър Ангелов, е член на УС на Клуба на работодателя. Там отново се засегна проблемът с кадрите, както и с трудностите, които имат в производствения процес, без нужната работна ръка.

Сподели публикацията