ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

Редовно заседание на УС на СНЦ „Клуб на работодателя“ – Стара Загора

13.12.2022 г., 14.30

Заседанието се проведе присъствено, като присъстваха следните членове на управителния съвет:

 1. Лина Попкръстева
 2. Димитър Янков
 3. Стефан Шоселов
 4. Пламен Михалев
 5. Кирил Добрев
 6. Борислав Попов
 7. Банко Банов

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

 1. Предложение за присъствено събиране на членовете на Клуба
 2. Разни

Председателя на клуба откри заседанието с предложение да бъде организирано присъствено мероприятие с цел  установяване на активните членове на клуба. Последното се предприема въз основа на ниската активност и присъственост на организирани от Управителния съвет мероприятия, посещения, както и липсата на отговор относно покани до членовете на клуба за обществени мероприятия, организирани от местните власти и други организации.

Бе обсъдено, че като цяло клубните дейности, не само в Клуб на работодателя, но и в други големи работодателски и браншови организации са сведени до минимум, поради дезинтересирани на членската маса, липса на общи цели и изгода.

Мнение изказаха г-н Шоселов и г-н Михалев, в качеството им на Председател на КРИБ и председател на Камарата на строителите, които споделиха, че е трудно да съберат или накарат членовете на ръководените от тях организации да вземат активно участие.

Единодушно се прие да бъде организиран коктейл на 26.1.2023 г., на който членовете на клуба да се поканят лично. Да бъдат изготвени хартиени покани, които лично да се връчат.

Единодушно бе прието да се проведе ПР кампания, която да включва следните елементи:

 • Ежемесечни публикации в местна печатна медия, в които да се споделя клубна информация или информация за проекти на членове на клуба.
 • Публикуване на информация по движение на проекти, предприети в рамките на клуба.
 •  

Лина Попкръстева ………..                                                                         Пламен Михалев…………………..

Димитър Янков……………                                                                            Кирил Добрев……………………….

Стефан Шоселов…………..                                                                          Борислав Попов…………………..

                                               Банко Банов…………………………..

Сподели публикацията