Покана за годишно отчетно-изборно събрание

Покана за годишно отчетно-изборно събрание

ПОКАНА

Управителния Съвет на „Клуб на Работодателя  –  Стара Загора свиква Общо годишно отчетно- изборно събрание, на 28.01.2014г от 18:00ч. в р-т „Зеленият хълм “ при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на Управителния съвет

2.Прием на нов член

3.Освобождаване и избор на Председател на Управителния Съвет на сдружението

4.Освобождаване и избор на нов Управителен Съвет

5.Разни

Сподели публикацията