Димитър Гайдаров е новият Председател на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”

DSC_0332

Димитър Гайдаров е новият Председател на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”

На 26.01.2017 г. В Комплекс „Зеленият хълм” се проведе Отчетно-изборно годишно общо събрание на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”.

Заседанието откри г-н Шоселов, който с няколко думи описа резултатите от Световния икономически форум в Давос, както и промяната в инвестиционната среда в България и Европа.

Премина се към отчет на настоящия Председател на клуба – Димитър Янков. Той акцентира върху някои от най-наболелите проблеми на бизнеса и региона, върху които Клубът е работил активно през изминалата година.

1.Подобряване на бизнес средата на регионално и национално ниво чрез подобряване на комуникацията и сътрудничеството с местното управление, народните представители и държавното управление.

2.Намаляване на административната тежест пред бизнеса.

3.Оптимизиране на заплащаната от стопанските субекти такса смет на база реално извозен отпадък, а не на база данъчна оценка на притежавани недвижими имоти

4.Участие в процеса на създаване на програмите за обучение в средните и висшите учебни заведения.

5.Продължаване започнатата през 2015 инициатива за запазване на културното наследство на Стара Загора и търсене на нови възможности за привличане на интереса на туристите, практикуващи културен туризъм.

6.Увеличаване на членската маса в Клуба и Конфедерацията на работодателите, чрез увеличаване ползите от членуване в клуба.

През март месец Клубът на работодателя Стара Загора организира среща-разговор с всички директори на Професионални гимназии в Старозагорска област. Специални гости на срещата бяха областният управител – инж. Георги Ранов, заместник областния управител – Мариана Кръстева, Татяна Димитрова – началник на РИО Стара Загора, УС на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора и представители на бизнеса в региона. Поводът за срещата беше липсата на достатъчно подготвени кадри в региона, както и инициативата,подкрепена от Клуба на работодателя за създаване на „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ МЕЖДУ СРЕДНИТЕ, ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”. В резултат от тази среща, Клубът, съвместно с Областна управа Стара Загора и Търговско промишлената палата създаде постоянна анкета, чиято цел е установяване на реалните нужди от кадри с различни специалности. Резултатите от нея бяха анализирани в края на годината и беше съставен списък от какви точно специалисти има нужда бизнеса в региона. Целта е да се възстанови връзката между професионалните гимназии и работодателите, да се продължи развитието на добрите практики, както това става например с въвеждането на дуалното обучение. На базата на тези проучвания, ще бъдат изпратени конкретни предложения до МОН за промяна на учебните програми.

Особено важна тема за Клуба, освен липсата на кадри в региона, е липсата на инвестиции. По този въпрос беше сформирана работна група, която се срещна с представител на Индъстри Уоч. Това е изследователска и консултантска компания, участвала в създаването на „Икономическа зона Тракия“ в Пловдив и два клъстера, която е привлякла досега над 1 милиард инвестиции и е открила над 15 000 работни места. Индъстри Уоч предлагат мониторинг и анализ на макроикономическата динамика, политическия риск и бизнес средата в Стара Загора, като основа за по-добри инвестиционни решения. След срещата и с кмета на Община Стара Загора – Живко Тодоров, бе сключен договор между общината и Индъстри Уоч, възлагайки първоначално проучване региона.

След отчета на Г-н Янков се премина към избиране на нов Председател. Управителният съвет издигна кандидатурата на Димитър Гайдаров, управител на Невен-ЗИГ Солар ООД. Чрез гласуване, той бе единодушно избран за Председател на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, като заяви, че се ангажира да продължи инициативите на предишното ръководство, с акцент върху осигуряването на квалифицирана работна ръка за бизнеса на Стара Загора и привличането на нови инвестиции в региона. За членове на Управетилния съвет бяха избрани: Лина Попкръстева (Попкръстеви ООД), Димитър Янков (Теком АД), Стефан Шоселов (Новотехпром ООД), арх. Банко Банов (Архитектурно бюро Авангард), Петър Ангелов (Изпълнителен директор на Стандард Профил България ЕАД), доц. Борислав Попов и Пламен Михалев (Лесо Инвест ООД).

Гостите на вечерта от Конфедерация на работодателя Тракия, в лицето на председателя г-н Васил Пиронков, от името и на Сдружение Съюз на предприемачите Асеновград, Пловдив и Председателят на Сдружение на предприемачите Пазарджик, г-н Евтим Янев поднесоха поздравление и подаръци за старозагорските си партньори.

В краяна вечерта бяха раздадени традиционните награди на клуба, а именно: „За най-бързо динамично развиваща се фирма 2016”. Този приз грабна Мартин Бойчев (Клас Бойчев ЕООД). Наградата му бе връчена от Председателя на Общински съвет Стара Загора – Емил Христов. За „Най-добър работодател 2016” категорично бе избран Стефан Шоселов (Новотехпром ООД). Той получи своята грамота и статуетка лично от Областния управител – инж. Георги Ранов.

Вечерта продължи с томбола, на която бяха раздадени подаръци, осигурени от членовете на клуба, както и с много танци и веселие, под звуците на кубинска трупа музиканти.

Сподели публикацията