На 28.06.2024 г. председателят на СНЦ „Клуб на работодателя Стара Загора“ инж. Димитър Янков присъства на среща с министъра на иновациите г-н Росен Карадимов във връзка с развитието на индустриалните зони в гр.Стара Загора

5_Среща-с-министъра-на-иновациите-1

На 28.06.2024 г. председателят на СНЦ „Клуб на работодателя Стара Загора“ инж. Димитър Янков присъства на среща с министъра на иновациите г-н Росен Карадимов във връзка с развитието на индустриалните зони в гр.Стара Загора

На срещата присъстваха областния управител г-жа Ива Радева, кмета на община Стара Загора г-н Живко Тодоров, зам.кмета по транспорт, екология, инвестиции и зелен преход г-н Радостин Танев, г-н Радослав Танев изпълнителен директор на Индустриална зона „Загоре“, г-н Стефан Шоселов председател на КРИБ Стара Загора, г-н Митко Йорданов управител на КРЕМЪК, г-жа Мария Жекова управител на АТЕ ПЛАСТ, г-жа Деляна Иванова зам.председател на Надзорния съвет на Българска банка за развитие (ББР), представители на бизнеса, СНЦ, общината и медии.

Успешното класиране на проекта за изграждане на инфраструктура на Индустриална зона „Еленино“ е в голяма степен изцяло заслуга на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров – благодарение на организацията, на екипа, на желанието на общината“. Това заяви пред медиите днес следобед министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов. „Този проект е безапелационен като принадена стойност и като необходимост! Индустриалният парк ще получи почти 14 млн. лева безвъзмездна финансова помощ, а самоучастието е между 3 и 4 млн. лева“, съобщи служебният министър. И припомни, че паркът в Стара Загора спечели при тежка конкуренция с предварителна бонификация на парковете в Северна България – така е заложено в самата програма, че те на старта на състезанието вече имат съответен бонус. „Старозагорският парк е един от трите в Южна България – заедно с тези в Бургас и Сливен, а значимостта на индустриалните паркове за мен не подлежи на разискване, те са локомотивът на икономическия растеж, теренът, на който трябва да дойдат инвеститорите“, определи още министър Карадимов.

Градоначалникът Живко Тодоров на свой ред благодари, че министерството е подходило изключително коректно и е направило реална и обективна оценка на проектите, като е изтъкнало най-добрите. Един от тях е проектът на Индустриална зона „Загоре“, в която се включват терените на Еленино. „Когато дойде потенциален инвеститор в Община Стара Загора, първо пита за Общ устройствен план, подробни устройствени планове, има ли изградена инфраструктура и когато няма на всеки инвеститор му светва лампата, че са необходими 2-3 години, за да се придвижат документите. В момента можем да кажем, че с реализирането на този проект ние ще имаме една напълно готова индустриална зона, подходяща за инвеститори, включително и от високотехнологични компании с висока добавена стойност и сериозни обеми на дейност“.

За да разясни мултиплицирания ефект на индустриалните паркове, служебният министър даде пример с Унгария – абсолютен хит за чужди инвестиции. „Един пример, който много ме впечатли, за да разберем мащабите, е, че само 1 инвестиция на 1 завод в индустриален парк е 10 млрд. долара. А ние се гордеем, че България има преки чужди инвестиции за 7 млрд. лева за цялата 2023 г.! Потенциалът е огромен, както и шансът на Стара Загора, благодарение на кмета“, Парковете трябва да заработят на 1 януари 2026 г. отново отбеляза Росен Карадимов.

Параметрите на спечеления проект разясни изпълнителният директор на Индустриална зона „Загоре“ Радослав Танев. Те включват изграждане на водопровод и канализация от кръговото на „Новотехпром“ до терена на старата индустриална зона като по пътя ще бъдат захранени всички останали парцели, с които разполага зоната.

За летището водим разговори с Министерството на икономиката, които са много ползотворни, за начина, по който Община Стара Загора да го придобие, вметна кметът Живко Тодоров.

Г-жа Деляна Иванова от ББР поясни, че е премахнат лимитът за финансиране на индустриални зони  от 5 млн.лева и потвърди, че ББР ще финансира проекти и строителство на обекти на териториите на индустриалните паркове и на по-високи стойности, както и за периода до получаването на средствата, за което иначе е необходима банкова гаранция и/или не е допустимо финансиране от търговските банки. ББР по този начин ще подкрепя както Общината, така и бизнеса на всички равнища, включително МСП.

Г-н Стефан Шоселов постави въпроси за инвестициите по различни европейски програми и подчерта факта, че до момента са усвоени едва 4,2% и 4,8% от средствата по двете приоритетни програми, което е изключително недостатъчно и забавя икономическото развитие на страната. Дори е налице потенциална опасност за загуба на допълнителни европейски средства.

Г-жа Мария Жекова постави въпроси за експортно-ориентираните компании и необходимостта от поставянето на приоритет при финансирането с европейски средства, а именно – акцентът да бъде поставен върху местните компании.

Г-н Митко Йорданов направи презентация на проект за нова индустриална зона на територията на бившия Азотно торов завод – АТЗ. Той каза, че след придобиването на уличната мрежа от страна на Община Стара Загора на територия около 3000 декара има възможност за изграждане на индустриална зона с готови урабнизирани терени  в регулация, предназначени за най-тежките възможни производства. В момента има свободни площи – над 1500 дка. На територията на бившето АТЗ са разположени над 50 компании в т. ч. ЗАРА ГАЗ, ЛИНДЕ ГАЗ, ПАНХИМ, КРЕМЪК, ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ, ФЕРОЛЕКС и др. В тях работят – над 3 хил. човека. Терените разполагат с развита инфраструктура, а именно: улици; електроснабдяване; газификация; Ж. П. линия с действаща гара; вода; канализация. Необходимо е да се осигурят средства за възстановяване и ремонт на инфраструктурата каза г-н Йорданов. Той покани всички заинтересовани в удобно време да посетят  АТЗ – Стара Загора, за да да се запознаят с потенциала на зоната и с възможностите и предимствата, които тя предлага за развитието на промишлеността в региона.

Сподели публикацията